„Portret Przodka” – konkurs literacki

CSW Toruń, w ramach projektu PORTRETY Z HISTORIĄ W TLE. W SETNĄ ROCZNICĘ POWROTU TORUNIA I BYDGOSZCZY DO MACIERZY, organizuje konkurs literacki (krótkie wypowiedzi o dowolnej formie – pamiętnik, opowiadanie i in. – o objętości 1500–2000 znaków).

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonały moment dla przypomnienia postaci zasłużonych dla budowania polskości w szerokim rozumieniu, na różnych polach – nie tylko państwowości, ale też przemysłu, handlu i rzemiosła, kultury i sztuki, kultury popularnej, języka ojczystego.
Często bohaterowie ci pozostają bezimienni, często ich dokonania znane są tylko członkom rodziny i przekazywane są w formie opowieści. Chcemy do tych właśnie opowieści dotrzeć.

Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski.

Formularz konkursowy dostępny jest na stronie: https://portrety.csw.torun.pl/konkurs/


Nagrody

Nagrody rzeczowe