Poznań Pełen Emocji – konkurs dla dzieci

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS wraz z Urzędem Miasta Poznania ponownie tworzy Dziecięcą Radę Miasta oraz przygotowuje obchody Dnia Dziecka.

Organizatorzy zapraszają do konkursu artystycznego: „Poznań pełen emocji”, na podstawie którego wybranych zostanie 20 laureatów z klas I- VIII.

Konkurs ma być inspiracją do twórczej refleksji dzieci nad miastem Poznań, miejscami, z którymi dzieci się utożsamiają i które oceniają jako przyjazne. W artystyczny sposób opisują wydarzenia, miejsca, postaci, wspomnienia związane z Poznaniem, które budzą w nich emocje częściej pozytywne, a czasem negatywne. Praca konkursowa może także zawierać wskazanie problemów, jakie dzieci zauważają w mieście oraz sugestii zmian na lepsze z uwzględnieniem dziecięcych potrzeb.

Przedmiotem oceny konkursowej będzie

  1. praca płaska w formacie A4, wykonana techniką dowolną
  2. krótkie formy literackie, do wyboru: opowiadanie, esej lub wiersz
  3. fotografia
  4. krótki film nakręcony dowolną techniką

Regulamin: http://ars.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Regulamin-konkursu-kreatywnego-Poznań-Pełen-emocji.pdf

http://ars.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Regulamin-konkursu-kreatywnego-Pozna%C5%84-Pe%C5%82en-emocji.pdf

Nagrody

Jedną z głównych nagród jest nominacja od Prezydenta Miasta Poznania na Radnego Dziecięcej Rady Miasta Poznania oraz udział w debacie o Poznaniu wraz z Przewodniczącym Rady miasta Poznania Panem Grzegorzem Ganowiczem.

Nagrody rzeczowe