Projekt i realizacja muralu „Powietrze nie zna granic”

 

Euroregion Beskidy ogłasza konkurs na projekt i realizację muralu, który powstanie jako jedno z działań mikroprojektu pt. „Powietrze nie zna granic”.

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie Bielskiej Fabryki Szczotek i Pędzli „Befaszczot” przy ul. Paderewskiego 7 w Bielsku-Białej. Konkurs ma charakter otwarty.

Projekt powinien nawiązywać do celu mikroprojektu, jakim jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w zakresie negatywnych skutków degradacji środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

Mural jest obecnie bardzo popularną formą street-artu, który łączy funkcje edukacyjne i artystyczne, wybrano taką formę przekazu głównej idei projektu ponieważ ma ona szansę trafić do szerszego grona odbiorców.

Termin zgłaszania prac:
do 14 maja 2018

Regulamin i informacje:
http://www.euroregion-beskidy.pl/2018/04/27/konkurs-projekt-realizacje-muralu/


Nagrody

15 000 zł za projekt i wykonanie muralu