Konkurs na projekt i wykonanie muralu

Konkurs na projekt i wykonanie muralu „Wola i Ochota. Tradycja, współczesność, przyszłość.”, pod patronatem Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie. Konkurs jest organizowany w ramach projektu budżetu partycypacyjnego „Mural w tunelu! Odmienione przejście tunelem przy rondzie Zesłańców Syberyjskich.”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie tunelu w ciągu Al. Prymasa Tysiąclecia pod torami stacji Warszawa Zachodnia. Tematyka muralu powinna zawierać treści zawierające odniesienia do tradycji, współczesności oraz przyszłości Dzielnicy Wola. Mural ma pokrywać całą powierzchnię ściany.

Uczestnikami mogą być indywidualni, pełnoletni uczestnicy (osoby fizyczne) lub zespoły autorskie. Każda osoba/zespół może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

W drugim etapie konkursu wybrane projekty zostaną poddane głosowaniu internetowemu. Za zwycięzcę konkursu uznany zostanie autor projektu, który otrzyma największą liczbę głosów oddanych przez mieszkańców.

Termin nadsyłania prac:
do 31 lipca 2018, do godz.16:00

Regulamin i informacje:
https://www.wck-wola.pl/konkurs-na-mural/

Kontakt:
p.rosiak@wck-wola.pl


Nagrody

umowa na wykonanie projektu na kwotę 10 000 zł brutto

organizator zapewnia środki na wykonie muralu w kwocie do 25 000 zł brutto