„Przebojem na mural” – konkurs na mural


Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ogłosiło konkurs na projekt i wykonanie muralu, który pojawi się w okolicach opolskiego Amfiteatru.

Zapraszamy wszystkich artystów, którym nieobca jest sztuka uliczna, a murale to jedna z dróg ich twórczej ekspresji. Tematyka projektów powinna być inspirowana wyjątkową formą artystycznej działalności, jaką jest piosenka i nawiązywać do historii polskiej muzyki, tradycji opolskich festiwali i ich największych przebojów.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski. Skierowany jest do artystów tworzących murale, którzy wykonali już co najmniej dwie prace tego typu (wymóg ten dotyczy również zespołu autorskiego).

Regulamin: https://ncpp.opole.pl/pliki/news/Regulamin%20konkursu%20na%20projekt%20i%20wykonanie%20muralu.pdf


Nagrody

Nagroda główna: 7 000 PLN
Wyróżnienie I: 3 000 PLN
Wyróżnienie II: 3 000 PLN