„Spotkajmy się Pomiędzy” – konkurs filmowy

Konkurs dla młodzieży w wieku 13-19 lat. Organizowany w ramach projektu „Spotkajmy się Pomiędzy”.

Konkurs polega na ukazaniu pasji swoich dziadków lub przeprowadzeniu wywiadu, w którym dowiemy się o m.in. różnych opowieściach i anegdotach, które związane są z przeszłym życiem Warszawy.

 Do konkursu mogą być zgłoszone filmy nagrane telefonem lub tabletem do max. 15 min. Filmy mogą zostać nagrane w każdej formie – też i w elektronicznej, poprzez np. nagranie rozmowy na Skype.

Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Kinematografii z siedzibą w Warszawie.

Regulamin: https://eferka.pl/projekty/spotkajmy-sie-pomiedzy/


Nagrody

Nagrody rzeczowe