„Sztuka Ludowa Małopolski” – konkurs fotograficzny dla dzieci


Centrum Młodzieży w Krakowie zachęca dzieci i młodzież do poznawania sztuki ludowej. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Krakowa i województwa małopolskiego.

Pragniemy nie tylko zachęcić dzieci i młodzież do zaprezentowania tematu sztuki ludowej w sposób wyjątkowy, lecz również do pogłębiania wiedzy na jej temat. W centrum zainteresowania mogą pojawić się m.in.: elementy architektury ludowej, obrzędy i zwyczaje ludowe, stroje ludowe.

Regulamin: http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-fotograficzny-i-plastyczny-sztuka-ludowa-malopolski


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Dyplomy