„Ten Magiczny Czas” – konkurs plastyczny dla dzieci

18. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, organizowany przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

Adresaci konkursu:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym.
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III.
III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.

Regulamin: https://muzeum.wroclaw.pl/wpis/ten-magiczny-czas/2527/


Nagrody

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę, która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej.