TOO MUCH – sztuka dla klimatu – OPEN CALL

Fundacja Nowa Sztuka Wet Music zaprasza do nadsyłania prac w odpowiedzi na hasło: „TOO MUCH – sztuka dla klimatu”. 

W obliczu katastrofy klimatycznej tworzenie rozumiane jako wytwarzanie dzieł sztuki stanęło pod znakiem zapytania. Zbyt wiele produkujemy, zbyt wiele zużywamy, po prostu TOO MUCH! Tworzenie może być jednak przetworzeniem. Artystyczne wykorzystywanie śmieci jest krytyką świata, w którym przyszło nam żyć. Świata, w którym rzeczy niegdyś cenne i ważne, szybko zmieniają się w śmieci. Sztuka może nadać komunikat lub ogłosić alarm. Pandemia zamyka sztukę w galeriach. Chcemy uniknąć tego zagrożenia i wykorzystać przestrzenie, które zawsze są dostępne – witryny. Witryna to miejsce wchodzące w dialog z przestrzenią publiczną i społecznością. Przechodnie mimowolnie wejdą w posiadanie wiedzy oraz świadomości dotyczącej problemów, z którymi dziś i w przyszłości będzie borykać się Ziemia oraz jej mieszkańcy.

Organizatorzy czekają na prace w technice rzeźby,  instalacji przestrzennej, malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, filmu, net artu.

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Regulamin: https://docs.google.com/document/d/1uB1dArAgD3dTsfqSzI2vlemEwpXOYU7J8oPtJmRCKzk/edit


Nagrody

Cztery wybrane przez jury praae otrzymają nagrody w wysokości 1 100 PLN i zostaną pokazane w witrynach w centrum Bydgoszczy