Transatlantyk Instant Composition Contest

Konkurs dla pianistów. Autorem przedsięwzięcia jest laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek – Dyrektor Transatlantyk Festivalu.

Konkurs polega na symultanicznym komponowaniu i improwizacji synchronicznej do obrazu. Uczestnicy oglądają krótki materiał filmowy po czym, na scenie, na oczach widzów muszą stworzyć spójną z obrazem kompozycję.

W konkursie mogą brać udział artyści z całego świata, którzy do 31 grudnia 2019 nie ukończą 40 lat. 

Wpisowe: 30 Euro lub 129 PLN.

Regulamin: https://www.transatlantyk.org/pl/462,regulamin-konkursu-transatlantyk-instant-composition-contesttm 


Nagrody

Transatlantyk Instant Composer 2019: 10 000 PLN

Druga nagroda: 7 500 PLN

Trzecia nagroda: 5 000 PLN