Perwsze Triennale Malarstwa Studenckiego – Rzeszów 2018

Zakład Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zapraszają studentów uczelni, oraz wydziałów artystycznych wyższych uczelni w Polsce do udziału w Pierwszym Triennale Malarstwa Studenckiego.

Celem prezentacji konkursowej jest ukazanie tendencji, kierunków rozwoju, postaw studentów i młodych artystów skupionych wokół uczelni wyższych w Polsce, realizujących swoje projekty w medium malarstwa a także formach malarstwa wykraczających poza tradycję. Triennale ma charakter konkursu, którego celem jest wyłonienie najciekawszych prac malarskich.

Uczestnicy i zgłoszenia
W Triennale mogą wziąć udział studenci wyższych uczelni artystycznych a także studenci wydziałów artystycznych wyższych uczelni na terenie Polski, oraz absolwenci tych uczelni, którzy uzyskali dyplom w roku 2018.
Kandydaci zgłaszają od jednej do trzech prac w dowolnej technice malarskiej, będących oryginałami, niedającymi się powielić, powstałymi w latach 2016-18 (z wykluczeniem prac dyplomowych). Maksymalny wymiar dłuższego boku obrazu nie może przekroczyć 150 cm.

Organizator: Zakład Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Współorganizator: Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Rzeszowa, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin elektronicznego zgłaszania prac:
od 5 listopada do 14 grudnia 2018

Regulamin i informacje:
http://ws.ur.edu.pl/tms


Nagrody

I nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa – 10 000 zł
II nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego – 5 000 zł
III nagroda – 2 500 zł