„Uzależnienia Miażdżą Marzenia!” – konkurs plastyczny dla dzieci

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat uzależnień, uświadomienie dzieciom i młodzieży szkolnej zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych, spożywania alkoholu oraz wpływie uzależnień behawioralnych na człowieka i jego otoczenie.

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie.

Adresatami konkursu są uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych w całej Polsce.

Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane dowolną techniką w formacie A3/A2. Autorem pracy może być jedna osoba lub zespół liczący do 5 osób.

Strona organizatora: http://www.suchy-dab.edu.pl/p,64,aktualnosci


Nagrody

Nagrody i wyróżnienia