„Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego” – konkurs filmowy

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na film animowany „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego”.

Ideą konkursu jest przedstawienie historii „Twierdzy przy Czerniakowskiej” w czasie Powstania Warszawskiego w sposób interesujący dla młodzieży. Jest ona ściśle związana z misją Fundacji Szkół Nazaretanek w Warszawie i obejmuje przede wszystkim podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zadaniem Uczestników jest stworzenie animacji/filmu, który w kreatywny i pomysłowy sposób zaprezentuje wydarzenia, które miały miejsce w okresie Powstania Warszawskiego w klasztorze i szkole Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Twórcy zobligowani będą wykorzystać materiały archiwalne udostępniane na stronie organizatora.

„Zadaniem Konkursu jest przygotowanie koncepcji filmu (scenariusza i 30 sekund animacji) oraz w przypadku nagrody głównej Konkursu – zrealizowanie na jego podstawie filmu, który w pomysłowy sposób zaprezentuje wydarzenia, które miały miejsce w okresie Powstania Warszawskiego w klasztorze i szkole Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Twórcy zobligowani będą wykorzystać materiały archiwalne udostępniane na stronie organizatora.”

Konkurs ma charakter otwarty.

Strona konkursowa: http://nazaretankifundacja.pl/konkurs_filmAnimowanyTwierdzaPrzyCzerniakowieWCzasiePowWar.html


Nagrody

NAGRODA GŁÓWNA: 15 000 PLN na realizację filmu animowanego „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego” za najlepszą koncepcję filmu
2 WYRÓŻNIENIA: po 1 000 PLN dla dwóch finalistów
NAGRODA „MŁODY TALENT”: 2 000 PLN (Uczestnik do 25 lat)