VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German

Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów ogłosiły VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German „….i niech przemówi ten kamień…”

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • Wiersz. Każdy Autor może przesłać 1 zestaw składający się z 3 wierszy w języku polskim, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.
  • Piosenka. Każdy Autor może przesłać jeden tekst piosenki w języku polskim, nigdzie dotychczas nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach.

Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat.

Regulamin: http://zok.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/Regulamin-Konkursu-2019.pdf


Nagrody

W kategorii Wiersz:

I nagroda: 800 PLN

II nagroda: 700 PLN

III nagroda: 600 PLN

trzy równorzędne wyróżnienia po 350 PLN.

W kategorii Piosenka: trzy równorzędne nagrody po 350 PLN