XVI Ogólnopolski Konkurs na Esej

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest organizatorem XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Esej: „Idź, biegnij, jedź: podróżowanie dla podróżowania w książkach Olgi Tokarczuk”.

Udział w Konkursie mogą wziąć: 

  1. I kategoria – uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości.
  2. II kategoria –  studenci uczelni wyższych – bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

 W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem i nie będące zwycięzcami innych konkursów.

Regulamin: https://mbp.opole.pl/niezdefiniowana/wydarzenia/konkurs/xvi-ogolnopolski-konkurs-na-esej/


Nagrody

I miejsce: 750 PLN w każdej kategorii

II miejsce: 600 PLN w każdej kategorii

III miejsce: 400 PLN w każdej kategorii

Kapituła Konkursu może także przyznać:

 2 wyróżnienia po 100 PLN i 5 nagród rzeczowych w każdej z kategorii.