VIII Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne „Tylko jedno zdjęcie”

Celem konkursu są konfrontacje postaw twórczych fotografików polskich i zagranicznych, jak również osób, które zawodowo oraz amatorsko zajmują się fotografią.Ukazanie współczesnych tendencji i kierunków rozwoju fotografii, dokonaniu wyboru tej jednej najlepszej zdaniem artysty pracy, co nie jest wcale łatwym jak się okazuje zadaniem.

Więcej na stronie http://www.mok-jar.pl/tylkojednozdjecie/index.html


Nagrody

• złoty, srebrny i brązowy medal FIAP
• wyróżnienia honorowe FIAP
• nagroda „Best Autor” FIAP
• złoty, srebrny i brązowy medal Stowarzyszenia Fotoklubu RP
• nagrody pieniężne oraz wyróżnienia ufundowane przez organizatorów
• nagrody sponsorów