Viral Art Festival

Ogólnopolski festiwal sztuki eksperymentalnej i awangardowej. Głównym punktem festiwalu jest konkurs intermedialny, który musi oscylować wokół eksperymentu artystycznego.

Chcemy, by był szansą na promowanie młodych artystów, którzy buntują się przeciw sztuce komercyjnej i nieszablonowej. Festiwal jest otwarty na wszelkie eksperymentalne formy wyrazu artystycznego, jakimi posługują się młodzi artyści. Viral ART Festival ma w założeniach odkrywać aktualne, a zarazem odważne trendy panujące w sztuce.

Organizatorami Konkursu jest Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka.

Konkurs skierowany jest do młodych artystów, Studentów lub Absolwentów dwóch ostatnich lat uczelni polskich. Poprzez absolwentów rozumie się osoby które zrealizowały dyplom na studiach magisterskich w latach 2019, 2018.

Można zgłaszać prace/projekty wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. działanie multimedialne, wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, video, animacja, obiekt, instalacja, rysunek, malarstwo czy rzeźba etc.

Regulamin: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0306/101422-regulamin-konkursu-viral-art-festival.pdf


Nagrody

I miejsce: 2 000 PLN

II miejsce: 1 000 PLN

III miejsce: 500 PLN