„#wena” Konkurs poetycki dla dzieci

Fundacja „La Fontaine” zaprasza dzieci i młodzież z kl. 4-8 szkół podstawowych do udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim #wena. 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres: wena@lafontaine.edu.pl zestawu trzech wierszy (wcześniej nienagradzanych i niepublikowanych).

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 4-6 i 7-8.

Regulamin: https://fundacjalafontaine.org/wp-content/uploads/2023/01/wena-regulamin.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe