„Wiersz+Obraz” – konkurs poetycko-plastyczny

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” ogłaszają piątą edycję Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz”, tym razem pod hasłem: Pan Cogito.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej poezją – w tegorocznej edycji wierszem Zbigniewa Herberta ze zbioru Pan Cogito.

Tom ten przez krytyków i badaczy literatury został w ankiecie „Sto tomów na stulecie 1918 – 2018” uznany za najlepszą książkę naszej współczesności.

Dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii.

Regulamin: https://tps-dworek.pl/regulamin-konkursu-poetycko-plastycznego-wierszobraz-pod-haslem-pan-cogito/


Nagrody

Pierwsza nagroda: 3 000 PLN

Wystawa pokonkursowa