Konkurs na projekt i wykonanie statuetki

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu statuetki, która będzie stanowić Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot, przyznawaną filmom, np. przez jury Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Statuetka może być projektowana z przeznaczeniem do wykonania w dowolnej technice i materiale. Dopuszczalne jest łączenie materiałów. Od projektów oczekiwana jest oryginalność w ujęciu tematu i wysoka wartość estetyczna.

Statuetka powinna być nowoczesna w wyrazie artystycznym i nawiązać – w sposób dowolnie i subiektywnie potraktowany przez autora – do idei ruchu dyskusyjnych klubów filmowych, którykieruje się zasadą: prelekcja–projekcja–dyskusja, do kinofilii, do kultury filmowej, do postaci i postawy Don Kichota, patrona nagrody. Projekty abstrakcyjne także będą brane pod uwagę. Dobór środków wyrazu jest dowolny.

Regulamin: http://www.pfdkf.pl/regulamin_statuetka.pdf


Nagrody

5 000 PLN