Wolność Formy – konkurs Fundacji Interference

Fundacja Interference – główny organizator Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej – Interference Festival w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie “Wolność Formy” na realizację pracy wizualnej kwalifikującej się do jednej z 2 głównych kategorii konkursowych.

1. WIDEOKLIP [do 10 minut] 2. EKSPERYMENTALNA KRÓTKA FORMA WIZUALNA [do 8 minut]

Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do twórców indywidualnych, firm, osób prawnych, organizacji, instytucji, jak i kolektywów artystycznych z całego świata. Głównym celem konkursu jest wybór najlepszych, najbardziej wyróżniających się estetycznie i kreatywnie krótkich form wizualnych. Kolejnym celem jest pozyskanie jak najszerszego spektrum prac wizualnych do prezentacji w ramach festiwalu. Konkurs ma również ułatwić prezentację i promocję dokonań młodych twórców.

Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem serwera konkursowego www.contest.interferencefestival.com.

Każdy podmiot / osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie prace, z zastrzeżeniem, że każda praca zgłaszana jest do innej kategorii. Nie ma możliwości zgłoszenia tej samej pracy w różnych kategoriach.

Kwalifikacji podlegają prace wykonane w latach 2016-2018.

Więcej informacji o konkursie: contest@interferencefestival.com


Nagrody

Nagrody Grand Prix w wysokości 2500 zł brutto, fundowane przez Miasto Gdańsk, w każdej z dwóch kategorii konkursowych.

Nagroda Publiczności: 2000 zł brutto