Wolność Formy – konkurs krótkich form wizualnych

Międzynarodowy konkurs „Wolność Formy” organizowany jest w ramach Interference Festival – 5. Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej.

Konkurs ma charakter otwarty, a jego głównym celem wybór najlepszych, najbardziej wyróżniających się estetycznie i kreatywnie krótkich form wizualnych.

Dwie kategorie konkursowe:

  • Wideoklip (czas trwania maks. 10 minut)
  • Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna pod hasłem „Koniec Świata” (czas trwania maks. 8 minut)

Każdy podmiot / osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace, z zastrzeżeniem, że każda praca zgłaszana jest do innej kategorii.

Regulamin: https://contest.interferencefestival.com/node/5


Nagrody

Grand Prix: 2 500 PLN w każdej kategorii konkursowej
Nagroda Publiczności: 2 000 PLN
Nagroda honorowa: nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną

Wyróżnienia