„Wspomnienia o introligatorze” – konkurs literacki

Organizatorem konkursu na najlepsze opowiadanie „Wspomnienia o introligatorze” jest Stowarzyszenie Introligatorów Polskich.

Konkurs polega na napisaniu opowiadania/wspomnienia o lokalnym introligatorze, lub o takim którego autor spotkał lub u którego się kształcił. Treścią pracy powinny być osobiste wspomnienia  kontaktu z introligatorem, opis jego kariery zawodowej, pracowni, wykonywanych prac.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy zainteresowani, w szczególności introligatorzy, uczniowie szkół poligraficznych, a także  klienci warsztatów introligatorskich.

Regulamin: https://introligatorzypolscy.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsze-opowiadanie-wspomnienia-o-introligatorze/


Nagrody

Publikacja nagrodzonych prac w Biuletynie Stowarzyszenia Introligatorów Polskich „Introligator Polski”
Voucher „dzień w pracowni introligatorskiej”
Pakiet introligatorskich wyrobów rzemieślniczych wykonanych przez członków SIP