XI Biennale Grafiki Studenckiej

Organizatorem Konkursu jest Katedra Grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej. Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów. Powołanie do życia tego typu imprezy służy wyłonieniu najzdolniejszej młodzieży studenckiej i jest formą pomocy w starcie do dojrzałej kariery.

W Biennale mogą brać udział wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci uczelni plastycznych z 2017 i 2018 roku.

XI edycja Biennale Grafiki Studenckiej pod tytułem „Bunt” zwraca uwagę na wartość postawy, która nie przyjmuje pasywnej akceptacji, wchodzi w dyskusję z otoczeniem, jednocześnie dostarcza nowych twórczych idei i graficznych rozwiązań. 

Regulamin konkursu: http://www.bgspoznan.uap.edu.pl/Biennale/Home/Regulamin


Nagrody

Grand Prix

Nagrody fundowane

Wyróżnienia