XII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris. Gliwice 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ogłasza XII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris. Celem konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii.

Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich. Uczestnik możne zgłosić dowolną ilość prac.
Akceptowane są wszystkie techniki graficzne. Udział jest bezpłatny.

Termin nadsyłania prac:
do 15 czerwca 2018

Informacje i regulamin:
http://www.biblioteka.gliwice.pl/index.php?mod=proti_art&id_a=7&id_=5169

Kontakt:
tel. (32) 238 25 10
email: exlibris@biblioteka.gliwice.pl


Nagrody

Grand Prix – statuetka + 5 000 zł
Nagroda za ekslibris drukowany – 2 500 zł
Nagroda za ekslibris cyfrowy – 2 500 zł
wyróżnienia honorowe, inne nagrody specjalne