II Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Siegfrieda Lenza.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby pełnoletnie. Zadanie polega na stworzeniu utworu prozatorskiego w oparciu o temat przewodni – Oblicza Europy. Utwór powinien uwzględniać kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno-kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu – zasięg ogólnokrajowy.

Termin nadsyłania prac:
do 30 lipca 2018

Regulamin i informacje:
http://biblioteka.elk.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/ii-miedzynarodowy-konkurs-literacki-siegfrieda-lenza


Nagrody

I nagroda: 5 000 zł
II nagroda: 3 000 zł
III nagroda: 2 000 zł
wyróżnienie – nagrody finansowe i rzeczowe pozyskane od sponsorów