„XPS REVOLT by Brodka” – multimedia, muzyka, fotografia, grafika

Celem konkursu jest wyłonienie prac konkursowych, które zostaną wykorzystane w eksperymentalnym wideo BRODKI, wyreżyserowanym przez Ambasadora konkursu – BRODKĘ.

Konkurs trwa od 17 stycznia do 4 marca 2022 roku i jest podzielony na tygodniowe etapy. Każda uczestniczka i uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 prac w dowolnie wybranych kategoriach i dowolnie rozłożonych etapach. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny.

W ramach Konkursu, jego Uczestnicy przesyłają Prace Konkursowe, których przedmiotem jest autorskie oryginalne dzieło cyfrowe, zgłoszone w jednej z 4 kategorii, ilustrujące w dowolny sposób pojęcia: piękno, wolność, moc twórcza. Uczestnik może złożyć maksymalnie 3 Prace Konkursowe w następujących kategoriach:

  • Dźwięk – krótki motyw muzyczny w dowolnej aranżacji (maks. 60 sek.);
  • Obraz – zdjęcia, grafiki, kolaże i inne formy 2D artystycznej ekspresji;
  • Ruch – wideo, efekty 3D, animacje;
  • Znak – typografia, (przestrzenna lub płaska), krój czcionki, logo, ikonografia.

Konkurs jest realizowany przez Pakaya Sp. z o.o.

Strona konkursowa: https://xpsrevolt.pl


Nagrody

Wybrane 4 zwycięskie prace zostaną wykorzystane (w oryginalnej lub zmodyfikowanej przez Ambasadorkę formie w wyreżyserowanym przez nią eksperymentalnym wideo
Nagrody rzeczowe
Nagroda finansowa