XV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 25 lat.

Zadaniem jest wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
lub fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Regulamin: https://www.ddkbronowice.pl/uploads/event_file/4672/regulamin-konkursu.pdf


Nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznane będą w czterech kategoriach wiekowych: Kategoria I (13-14 lat), Kategoria II (15-16 lat), Kategoria III (17-18 lat), Kategoria IV (19-25 lat).