XV Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne 2019

Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne to coroczny, organizowany od 2004 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ogólnopolski konkurs skierowany do wszystkich zainteresowanych fotografią.

Tematyka konkursu obejmuje kategorie: 

  • człowiek (portret, reportaż, akt, ludzie), 
  • przyroda (pejzaż, fauna, flora)
  • architektura.

Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane są co roku podczas uroczystej gali finałowej połączonej z wystawą pokonkursową w Galerii Amfilada MOK w Olsztynie.

Konkurs organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie przez wszystkie lata zgromadził ponad osiem i pół tysiąca prac tysiąca ośmiuset autorów z Polski, jak i zagranicy (m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, Australii i USA).

Mimo ciągłego rozwoju i modernizacji formuły oraz stale rosnącego poziomu nadsyłanych prac, idea OMF pozostała niezmienna. Bazuje na popularyzacji idei fotografowania artystycznego, kontemplacji codzienności i uwrażliwianiu na estetykę otaczającego świata.

Opłata za uczestnictwo: 20 PLN.

Regulamin: https://omf.mok.olsztyn.pl/regulamin/


Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz statuetki i dyplomy