XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu ogłosiły  XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem). 

Strona konkursu: http://www.michalkajka.pl/xvii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-michala-kajki/


Nagrody

Nagrody pieniężne: 2 000 PLN, 1 000 PLN, 500 PLN
Publikacja