XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa ZielińskiegoOrganizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem. Odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych twórców.

W konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Strona konkursowa: https://biblioteka.skepe.pl/186-aktualnosci/625-18-ogolnopolski-konkurs-poetycki


Nagrody

W regulaminie