XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. Konkurs rozgrywany w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 3 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.

Regulamin: http://biblioteka.turek.net.pl/xxi-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-wlodzimierza-pietrzaka/


Nagrody

I Nagroda
Dwa wyróżnienia