Ogólnopolski Festiwal Zespołów Senioralnych „Polska Złota Jesień” – muzyka

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Senioralnych „Polska Złota Jesień” skierowany jest do chórów i zespołów wokalnych, których członkowie znajdują się w wieku emerytalnym 60+.

Celem Konkursu organizowanego przez Centrum Kultury w Kluczborku jest prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych amatorskich zespołów senioralnych, pobudzanie aktywności chórów i zespołów wokalnych seniorów do udziału w prezentacjach festiwalowych i konkursowych, dostarczanie inspiracji do podnoszenia poziomu artystycznego, rozbudzanie zamiłowania do śpiewu zespołowego i aktywnego spędzania czasu, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów, oraz propagowanie polskiej kultury muzycznej.

Czas wykonywanego programu nie może przekroczyć 30 minut. Zespoły chóralne mogą liczyć max. 35 osób. Zespoły wokalno-instrumentalne mogę liczyć max. 15 osób.

Regulamin: https://ck.kluczbork.pl/wp-content/uploads/2021/09/OGOLNOPOLSKI-FESTIWAL-ZESPOLOW-SENIORALNYCH.pdf


Nagrody

Dyplomy
Nagrody rzeczowe