Vector Art Award

VECTOR ART AWARD, pierwsza edycja konkursu mającego na celu promocję prac oddających znaczenie wybranego Słowa Roku, którym w 2021 jest „WYZWANIE”. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas wystawy w przestrzeni biurowej Vector+, będącej organizatorem wydarzenia. Praca konkursowa w formie: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii musi nawiązywać do słowa WYZWANIE.

Rok 2021 postawił przed wszystkimi nowe wyzwania, ale i oczekiwania. Zdaliśmy sobie sprawę, że powinniśmy jeszcze szybciej reagować z troską na otaczający nas świat i zmiany w nim zachodzące. Wszystkie minione wydarzenia stały się „bodźcem” do zainicjowania i stworzenia cyklicznego wydarzenia, którego motywem przewodnim będzie słowo. W ten sposób powstał VECTOR ART AWARD, nowy konkurs promujący najlepsze prace artystyczne, których celem jest odpowiedź na rokrocznie wybierane słowo Roku Vector+.

Organizatorem Konkursu jest CITY LEVEL Sp. z o.o.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę: https://www.vectorplus.com.pl/vaa/


Nagrody

3 500 PLN