XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach.

Opłata za uczestnictwo: 30 PLN  (za jeden zestaw wierszy).

Strona konkursowa: http://www.instytutmikolowski.pl/xxviii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im.-rafala-wojaczka.php?fbclid=IwAR3JfIgvnKBV7DNTYjiFkjztxCVok3hKF3owpMHgphW7x1CcSmxFpV9MJiM


Nagrody

Pula nagród: 1 800 PLN