XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Redakcja „Głosu Karczewa” ogłosiły konkurs poetycki – XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. 

Regulamin: http://mgok.karczew.pl/wp-content/uploads/2019/03/Krzewniak2019.pdf


Nagrody

Nagroda I stopnia 3 000 PLN

Nagroda II stopnia 2 000 PLN

Nagroda III stopnia 1 500 PLN

Nagroda MGOK 1  000 PLN
Nagroda „Głosu Karczewa” 500 PLN

Nagroda Parafii Karczew 500 PLN

4 wyróżnienia po 250 złotych

Z okazji jubileuszu konkursu została ufundowana Nagroda Jubileuszowa Ogólnopolskiego Konkursu im Jana Krzewniaka w kwocie 2 000 PLN, głównie za zestaw wierszy tematycznie związanych z miastem Karczew