XXX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021 | fotografia


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza do konkursu fotografii XXX KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU KATAR 2021.

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną. Temat przewodni przeglądu odwołuje się do twórczości Stanisława Lema – wizjonera, myśliciela, wykraczającego poza epokę, który kreował fantastyczny świat, inspirował do twórczych poszukiwań nie tylko w sferze technologicznej ale wypływającej z natury ludzkiej, czucia, emocji. 

W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematem przewodnim jest hasło: Science fiction w roku Stanisława Lema.

Regulamin: http://woak.torun.pl/event/katar-fotografia-2021/


Nagrody

Pula nagród: 4 000 PLN