XXX Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2020

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Tematyka prac oraz ich liczba są dowolne.

Wpisowe: 35 PLN.

Regulamin: http://dkzary.pl/WordPress3/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin_30_K.S.F.A.Żary_2020.pdf


Nagrody

Grand Prix: 2 100 PLN oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
I nagroda: 1 200 PLN oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
II nagroda: 900 PLN oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
III nagroda: 600 PLN
Trzy wyróżnienia po 200 PLN