Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania zbiornika w Zaborowie na cele rekreacyjne

Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym obszaru zbiornika w Zaborowie – tzw. „Żwirowni” i jego otoczenia. Wyłoniona koncepcja pozwoli na nadanie obszarowi zbiornika w Zaborowie nowych funkcji, co wpisuje się w proces rewitalizacji Miasta Leszna. Umożliwi także wykorzystanie w przyszłości zbiornika w Zaborowie i terenów sąsiednich jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku, atrakcyjnego dla mieszkańców Leszna.

Terminy:
• składanie zgłoszeń do konkursu – do 23 lipca 2018 (zgłoszenia mają charakter formalno-rejestracyjny, nie podlegają weryfikacji i kwalifikacji)
• składanie prac konkursowych – do 24 września 2018

Regulamin i informacje:
www.bip.leszno.pl


Nagrody

I nagroda – 30 000 zł brutto
II nagroda – 10 000 zł brutto
III nagroda – 5 000 zł brutto