Mural z okazji 100-lecia niepodległości

Miasto Czeladź zaprasza do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu upamiętniającego setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu wielkoformatowego malowidła ściennego (muralu), który ma powstać na ścianie budynku w Czeladzi, przy ulicy Nowopogońskiej 26. Wymiar ściany to około 10 x 9 metrów.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne a także zespoły autorskie. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy projekty.

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia, wraz z projektem konkursowym, swojego portfolio, zawierającego co najmniej pięć fotografii dotychczasowych realizacji wielkoformatowych malowideł ściennych.

Termin składania prac:
do 16 lipca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.czeladz.pl/aktualnosci/index/Mural-na-stulecie-niepodleglosci-konkurs/idn:1311


Nagrody

• odpłatna realizacja muralu na podstawie zwycięskiego projektu i umowy
• budżet projektu (koszty materiałów i sprzętu i wynagrodzenie za realizację) – do 20 000 zł brutto

(wykonawcą może być autor projektu lub inny podmiot, zaakceptowany przez organizatora)