Logo dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) ogłasza konkurs na projekt logotypu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Termin zgłaszania portfolio do konkursu – 13 lipca 2018. W drugim etapie (do 26 sierpnia 2018) pięciu finalistów zaproponuje swoje koncepcje znaku graficznego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne z terenu Polski oraz innych państw. Projekt logotypu powinien uwzględniać wytyczne odnośnie kontekstu i charakteru znaku graficznego przedstawione w regulaminie i załącznikach.

Konkurs jest dwuetapowy.

Etap I
W pierwszym etapie, do 13 lipca 2018, osoby przystępujące do konkursu składają portfolio zawierające minimum trzy dowolne, wcześniej wykonane projekty logotypów. Na podstawie oceny portfolio komisja konkursowa wyłoni pięciu uczestników, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu.

Etap II
W drugim etapie, do 26 sierpnia 2018, pięciu wyłonionych finalistów będzie miało za zadanie zaprojektować logo GZM. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają nagrody finansowe – po 3 000 zł, a zwycięzca konkursu dodatkowo otrzyma nagrodę główną – 17 000 zł.
Zwycięzca konkursu na podstawie zwycięskiego projektu logotypu opracuje identyfikację wizualną (księgę znaku) dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – na podstawie odrębnej umowy i za dodatkowym wynagrodzeniem.

Termin zgłaszania portfolio:
do 13 lipca 2018

Regulamin i informacje:
http://bip.metropoliagzm.pl/article/konkurs-na-logotyp-gornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii

fot. www.facebook.com/GZMetropolia/


Nagrody

po 3 000 zł dla pięciu finalistów konkursu
nagroda główna – 17 000 zł + płatna umowa na wykonanie księgi znaku