Żywieckie Murale

Zamawiający – Miasto Żywiec – zaparasza artystów zajmujących sie sztuka Street Art do udziału w konkursie „Żywieckie murale” na wyłonienie prac konkursowych stanowiących projekty murali, które „stana sie ozdoba miasta i na trwale wpiszą sie w jego krajobraz ożywiając jego przestrzeń.

Konkurs ma charakter otwarty.

Strona: https://www.bip.zywiec.pl/item/7237


Nagrody

Zaproszenie do negocjacji warunków umowy