6. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK im. ANDRIOLLEGO

Konkurs ma na celu zaprezentowanie aktualnych osiągnięć w zakresie rysunku artystów z Polski i z zagranicy. Cykliczne wydarzenie organizowane przez NOK Nałęczów ma uświetnić pamięć jednego z największych grafików drugiej połowy XIX w. Michała Elwiro Andriollego.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych. Każdy uczestnik może złożyć lub nadesłać maksymalnie trzy prace dwuwymiarowe w dowolnej technice rysunkowej (prace w technice komputerowej i fotografie nie będą przyjmowane).

Opłata za udział konkursie wynosi 100 zł lub 30 euro.

Termin nadsyłania prac:
do 15 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
http://www.noknaleczow.pl/dzialalnosc-nok/konkurs-na-rysunek-andriollego


Nagrody

Nagroda Główna Burmistrza Nałęczowa – 5 000 zł
I nagroda – 4 000 zł
II nagroda – 3 500 zł
III nagroda – 3 000 zł

Laureat Nagrody Głównej będzie zobowiązany do indywidualnej wystawy w Galerii Andriollego
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury jako wystawy towarzyszącej kolejnej edycji konkursu.