Metamorfoza Podwórek

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu organizuje III edycję ogólnopolskiego konkursu pt. „Metamorfoza podwórek” – na projekty zagospodarowania przestrzeni miejskich z zasobów MPGN oraz Miasta Grudziądz.

Celem konkursu jest promocja projektów architektonicznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie gospodarowania przestrzenią publiczną. Konkurs jest skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów kierunków związanych z  architekturą, architekturą krajobrazu, urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym.

Zadaniem jest zaprojektowanie sposobu zagospodarowania przestrzeni miejskiej z zasobów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami oraz Gminy Miasta Grudziądz. Uczestnicy wybierają do zaprojektowania jeden teren z zaproponowanego zakresu.

Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione trzy najlepsze projekty, z których zwycięski zostanie zrealizowany.

Termin składania prac:
do 12 czerwca 2018

Finał konkursu połączony z  ceremonią wręczenia nagród laureatom:
21 czerwca 2018

Regulamin i informacje:
www.mpgn.pl

 


Nagrody

I miejsce – 1 500 zł (netto) + realizacja projektu oraz udział laureata w realizacji
II miejsce – 1 000 zł (netto) + książka tematyczna
III miejsce – 500 zł (netto) + książka tematyczna
maksymalnie trzy wyróżnienia