„Autorzy na start” – XXV edycja konkursu Liryczne Jasło

Po raz dwudziesty piąty Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło.

W Konkursie mogą wziąć udział młodzi autorzy wierszy i opowiadań – uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Nie mogą to być wypracowania szkolne ani prace wcześniej publikowane bądź nagrodzone w innych konkursach. Laureatów wyłoni profesjonalne jury złożone z polonistów i literatów, a ich utwory zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło” wydawanym przez Bibliotekę, który stanowi jedną z nagród dla zwycięzców.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu: 

  • w kategorii wiersze – 5 wierszy 
  • w kategorii opowiadania – 2 opowiadania (opowiadanie nie może przekraczać 8 stron znormalizowanego maszynopisu). 

Regulamin: https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/a/Konkursy-Autorzy-na-start


Nagrody

Okolicznościowe publikacje zawierające nagrodzone prace