„Bajka – pocieszajka” – konkurs dla dzieci i młodzieży

Uczestnikiem konkursu „Bajka – pocieszajka” może być każde dziecko w wieku 9-15 lat. Zasięg konkursu: ogólnopolski.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu. 

Zadanie konkursowe polega stworzeniu terapeutycznej bajki – pocieszajki, mającej za zadanie poprawić humor odbiorcy. Praca powinna być napisana w formie tekstu komputerowego lub odręcznie, w sposób bardzo czytelny. Maksymalnie 3 strony, w formacie A4. Prace można:

Regulamin i szczegóły konkursu na stronie internetowej: https://www.biblioteka.sosnowiec.pl/dla-czytelnika/konkursy/1330-bajka-pocieszajka-konkurs-literacki-dla-dzieci-i-mlodziezy


Nagrody

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.