MBP Sosnowiec

„Szpital chorych sprzętów” – konkurs plastyczny

Uczestnikiem konkursu „Szpital chorych sprzętów” może być każda osoba dorosła. Zasięg konkursu: ogólnopolski. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Sosnowiec. Konkurs organizowany…

Konkurs regionalny „#klasykodnowa 2023”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych w wieku 12-19 lat z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Organizatorem konkursu jest Filia nr 7 Bibliosfera,…

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ogłosił 68. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla amatorów: uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych. Konkurs organizowany jest…