Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ogłosił 68. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla amatorów: uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu podjęła się organizacji eliminacji na szczeblu miejskim, które zostaną przeprowadzone w poniedziałek 27 marca 2023 , o godz. 11:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki.

Uczestnicy przygotowują repertuar nieprezentowany w poprzednich OKR, ani w innych konkursach recytatorskich. Repertuar zgłoszony i wykonany podczas eliminacji miejskich nie może być zmieniony w dalszych eliminacjach. Uczestnicy muszą pamiętać o regulaminowym czasie trwania występów w danych turniejach. Przekroczenie limitu czasu prezentacji w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie wykonawcy w ocenie Sądu Konkursowego.

W konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych (zapis nie dotyczy akompaniatorów).

Strony, regulamin: www.biblioteka.sosnowiec.plwww.instytutkorfantego.pl 


Nagrody

Laureaci wezmą udział w eliminacjach regionalnych w Katowicach