Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego – OPEN CALL

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego. Otwarty nabór prac.

Idea Konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Wydarzenie ma promować szkło artystyczne i twórczość z nim związaną jako dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla tradycji Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Patronem konkursu jest prof. Zbigniew Horbowy – wybitny artysta i projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem dolnośląskim. W ten sposób organizatorzy chcą przerzucić pomost między historią a przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki.  

Konkurs jest skierowany do twórców pełnoletnich z Polski i z zagranicy. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów Konkursu. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Geppart Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2023 roku. Wydany zostanie także katalog z pracami laureatów. Przedsięwzięcie towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Do Konkursu można zgłosić pracę powstałą w latach 2017-2022.

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

Więcej informacji: www.horbowy.okis.pl

Horbowy International Glass Competition. Open call.
The idea of the Competition came from the Culture and Art Centre in Wrocław, in cooperation with the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra and the E. Geppert Academy of Arts and Design in Wrocław. The event is intended to promote art glass and glass-related design as a discipline of particular importance to the tradition of Wrocław and Lower Silesia as a whole. The patron of the competition is Professor Zbigniew Horbowy – a prominent artist and designer, long-standing rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, a reformer of Polish art glass who associated his entire creative life with the Lower Silesia region. In this way, the organisers wish to build a bridge between the history and the future of this unique field of art.   The Competition is addressed to adult artists from Poland and abroad. Online applications should be sent to via online formular oraz via horbowy@okis.pl until 30th of September 2022. The jury will select the best projects from among the submitted proposals. The organisers envisage prizes for the winners of the Competition. The competition exhibition will take place in the Geppert Gallery of the E. Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław and in the Karkonosze Museum in Jelenia Góra in 2023. A catalogue with the winners’ works will also be published. The project accompanies the global celebration of the United Nations International Year of Glass.

Organisers:
Culture and Art Centre in Wrocław – Institution of Culture of the Lower Silesia Region
Giant Mountains Museum in Jelenia Góra – Institution of Culture of the Lower Silesia Region
Eugeniusz Geppert Academy of Arts and Design in Wrocław Honorary

More information: www.horbowy.okis.pl


Nagrody

Wystawa
Katalog
Dolnośląska Nagroda Główna: 25 000 PLN
Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu: udział w Warsztatach i Sympozjum Szkła Artystycznego e-Glass Festival,
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w renomowanej jednostce artystycznej, specjalizującej się w szkle artystycznym (np.: w Pilchuk Glass School lub tego typu);
Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze: warsztaty w Laboratorium Szkła,
Nagroda Muzeum Szkła we Lwowie: udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie.