Barć Film Festiwal – konkurs filmów krótkometrażowych

Miejski Dom Kultury w Barcinie organizuje 2 edycję Barć Film Festiwalu, którego jednym z elementów jest konkurs filmów krótkometrażowych. 

Barć Film Festiwal jest okazją do promocji stworzonych dzieł, pokazania ich szerszemu gronu, a także poddania krytyce Jury – reżyserom innym osobom zajmującym się sztuką filmową w Polsce. 

Festiwal podzielony jest na sekcje – „Kino Polskie”, „Kino etno&eko”, „Konkurs filmów krótkometrażowych”.

Do udziału w Festiwalu mogą być zgłoszone polskie filmy krótkometrażowe, których data produkcji jest nie wcześniejsza niż 1 stycznia 2019 , bez ograniczeń ze względu na gatunek, temat i formę. Zgłoszone filmy nie mogą być dłuższe niż 30 minut.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnik może zgłosić jeden film.

Regulamin: http://mdkbarcin.com.pl/wp-content/uploads/2020/08/Regulamin-BFF.pdf


Nagrody

GRAND PRIX: 4 000 PLN
I miejsce: 3 000 PLN
II miejsce: 2 000 PLN
III miejsce: 1 000 PLN